Vildmarkstur

Spännande safari för alla åldrar!

Frågor?

Våra djur

Följ med på en tur du sent kommer att glömma. Under vår vildmarkstur får du följa med in i vårt stora hägn på nästan 40 hektar.

Våra djur är så pass tama att du kommer få möjlighet att både hjälpa till att mata dom och se dom på mycket nära håll.

Hur ni transporteras

När ni åker med på vår vildmarkstur sitter ni i en av våra specialbyggda vagnar som dras av en traktor. Tack vare våra vagnar hinner ni se alla våra stora hägn. Ni kommer att komma väldigt nära djuren samtidigt som vagnarna passar såväl ung som äldre.

En av våra vagnar är anpassad för rullstolar. Meddela oss gärna i samband med att ni bokar.

Självklart följer någon av oss med på varje tur för att kunna berätta om och svara på frågor om de djur ni kommer se.

Det här är verkligen en unik chans att få se djur på riktigt nära håll. Vår vildmarkstur är mycket uppskattad och har uppmärksammats 

Pris: Vuxna 250 kr & barn 130 kr (barn upp till 2 år åker gratis i vuxet sällskap)

Vildmarkstur på Samstorps Gård

Djuren på Samstorp

På Samstorp får du möjlighet att se väldigt många olika djurarter. Hos oss bor bland annat visenter, kronhjortar, dovhjortar, mufflonfår, vildsvin och kaniner. Vi brukar även ha regelbundna besök av havsörn. Följ med på vår vildmarkstur och se djuren på riktigt nära håll!

Visent

Visent, även kallad europeisk bison, tillhör arten Bison och är släkt med den amerikanska bisonoxen.

Visenter är extremt stora och imponerande djur. Hanarna kan väga en bit över 1000 kg medan honorna är något mindre.

Under vildmarksturen lovar vi att du kommer få se visenter i sin rätta miljö och på extremt nära håll. Du kommer även få hjälpa till att mata dom.

Kronhjort

Kronhjort, det största hjortdjuret på Samstorp

Kronhjorten är det största hjortdjuret här på Samstorp. Äldre handjur har en stor och ståtlig krona. Handjuret hos kronvilt och dovvilt kallas för hjort, hondjuret för hind.

Sommartid har kronviltet en rödbrun päls som under vintern övergår till grått. Kalven är under de första veckorna brun med ljusa prickar.

En kronhjorts normalvikt är ca 200 kg men dom kan väga ända upp till 300 kg och har en mankhöjd av 130 -160 cm. Hinden väger ungefär hälften så mycket. Djuren blir cirka 15 till 18 år gamla, men kan bli över 20 år. Hinden lever ofta längre än hjorten.

Dovhjort

Dovhjort

Dovhjorten är både vacker och graciös. Under sommaren är dovviltet vanligtvis brunt med ljusare fläckar och vit mage, men färgen kan variera mycket från vit till svart.

Vinterdräkten är mer gråaktigt brun, med mer eller mindre tydliga fläckar. Svansen är mörk och syns tydligt.

Det vuxna handjuret kan väga upp till cirka 100 kg. Mankhöjden är cirka 80-110 cm, hinden är betydligt mindre. Dovviltet blir 12-15 år gamla.

Mufflonfår

Mufflonfåret infördes till Sverige för att hållas i hägn på 1930-talet. I dag lever det fritt i de flesta länen söder om Mälaren.

Arten tillhör slidhornsdjuren och bär samma horn hela livet. En vuxen bagge väger upp till 50 kg. Den blir 10 – 15 år gammal.

Handjuren benämns bagge och hondjuren för tacka.

Vildsvin

Vildsvin

Vildsvinet tillhör klövviltet och är en urgammal viltart i Sverige. Den hade sin storhetstid under stenåldern.

Vildsvinet var helt utrotat på 1700-talet och återinfördes i hägn på 1940-talet. Genom rymningar finns det nu åter i vilt tillstånd i landets södra och mellersta delar. 1988 bestämde Sveriges riksdag att vildsvinet skulle ingå i den svenska faunan.

Vildsvin når en kroppslängd av 110-180 cm och har en boghöjd på upp till 90 cm. En stor galt kan väga upp till 250 kg och den har långa, vassa betar som kan bli upp emot 25 cm långa. Pälsen
är brunsvart och raggig, men varje pälsstrå har en ljus spets vilket gör att den ser grå ut.

Havsörn

Havsörn

Foto: Bengt Nyman, Flickr

Havsörn är den största rovfågeln i Nordeuropa och en av de allra största i världen. Hos havsörnen är hanen, som kan ha en vingbredd upp till 220 centimeter, mindre än honan, som kan ha en vingbredd upp till 250 centimeter.

Vikten varierar mellan fyra och sju kilo, medan kroppslängden är från 80 centimeter upp till en meter.

På Samstorp har vi regelbundna besök av havsörn och har du tur får du se en när du besöker oss.