Dovhjort

En både vacker och graciös hjort

Öppettider:

Fakta om dovhjort

  • En vuxen hane kan väga upp till 100 kg, hinden är betydligt mindre.
  • Ursprungligen från medelhavsländerna, inplanterades i Sverige på 1500-talet.
  • Lever gärna i flock.
  • På Samstorp har vi ca 60 st dovhjortar.

Dovhjort

Sommartid är dovviltet vanligtvis brunt med ljusare fläckar och vit mage, men färgen kan variera mycket från vit till svart. Vinterdräkten är mer gråaktigt brun, med mer eller mindre tydliga fläckar. Svansen är mörk och syns tydligt.

Det vuxna handjuret kan väga upp till cirka 100 kg. Mankhöjden är cirka 80-110 cm, hinden är betydligt mindre. Dovviltet blir 12-15 år gamla, handjuren är kapitala vid ca 6-8 års ålder.

Hinden lever ofta längre än hjorten. Dovviltet härstammar från Medelhavsländerna och inplanterades i Sverige på 1500-talet av
Johan den III, för kunglig jakt. Idag förekommer den i alla svenska län. Dovviltet i olika former är världens mest spridda. Både hjorten och hinden har ett mörkt skällande läte.

Könsmognaden inträffar vid 1,5 års ålder. Under brunsttiden, som inträder i oktober, november, samlar hjortarna hindar runt sig i ett harem, vilket noga bevakas mot andra hjortar. De sparkar upp brunstgropar och håller sig omkring hindarna under ständiga grymtanden och snarkningar. Dräktighetstiden är 230 dygn. Den fullvuxna hjorten har stora skovelformiga horn som fälls varje år i april månad. Djurens kost domineras av gräs, färska löv och örter, på vintern av buskar, knopp, bok- och ekollon. Den kan även äta tall- och granskott på vintern.

Dovviltet lever gärna i flock, utom äldre hjortar som går ensamma i grupper. Avel av dovvilt i hägn har introducerats som ett jordbruksalternativ. På Samstorps har vi ca 60 dovhjortar i vinterstam.