Kronhjort

Största hjortdjuret på Samstorp

Öppettider:

Fakta om kronhjort

  • Normalvikt ca 200 kg, kan väga upp mot 300 kg
  • Mankhöjd 130 – 160 cm
  • Har väldigt imponerande horn
  • Har funnits i Sverige i runt 10 000 år

Kronhjort

Kronviltet är det största hjortdjuret här på samstorp. Äldre handjur har en stor och ståtlig krona. Handjuret hos kronvilt och dovvilt kallas för hjort, hondjuret för hind. Sommartid har kronviltet en rödbrun päls som under vintern övergår till grått. Kalven är under de första veckorna brun med ljusa prickar.

En kronhjorts normalvikt är ca 200 kg men dom kan väga ända upp till 300kg och har en mankhöjd av 130 -160 cm. Hinden väger ungefär hälften så mycket.

Djuren blir cirka 15 till 18 år gamla, men kan bli över 20 år. Hinden lever ofta längre än hjorten.

Kronhjorten fäller sina horn i februari-mars. Direkt efter att hornen har fällts, börjar nya att växa ut. Basthuden som skyddar de nya hornen fejas av i juli-augusti.

Brunsten inträder i september. Då hör man ett kraftfullt brölande som innebär att hjorten försöker skrämma andra hjortar från att komma för nära hans hindar. Dessa betäcks sedan allt eftersom de kommer i brunst. Under brunsttiden hinner inte kronhjorten äta, så han tappar mycket i vikt. Kronhjorten markerar revir genom att doftmarkera med hjälp av körtlar på huvudet, samt att de gräver sölgropar i fuktig mark, i dessa gropar kissar hjorten och rullar sig sedan i det för att få en härlig herrparfym. Hinden får vid 2-3 års ålder sin 1:a kalv, och som regel endast en kalv årligen, och den föds i maj/juni.

Senare på hösten efter brunsten, bildar hindar, kalvar och kronhjortar upp till 2 års ålder flockar, medan de äldre kronhjortarna går i grupper för sig själva. Kronviltet lever av gräs, örter, löv, kvistar, knoppar, svamp, bok- och ekollon. Kronviltet har funnits nästan i 10 000 år i Sverige. För något mer än hundra år sedan var kronviltet nästan utrotat men finns nu i de flesta landskap efter utplantering och rymningar. På Samstorp finn ca 25 kronhjortar i vinterstam.