Vildsvin

En urgammal viltart i Sverige

Öppettider:

Fakta om vildsvin

  • Väldigt bra luktsinne, kan känna lukt av en människa på 1000 meter om vinden ligger rätt.
  • Galten kan väga upp emot 250 kg och har långa vassa betar.
  • Kan springa i upp till 55 km/h.

Vildsvin

Vildsvinet tillhör klövviltet och är en urgammal viltart i Sverige. Den hade sin storhetstid under stenåldern. Vildsvinet var helt utrotat på 1700-talet och återinfördes i hägn på 1940-talet. Genom rymningar finns det nu åter i vilt tillstånd i landets södra och mellersta delar. 1988 bestämde Sveriges riksdag att vildsvinet skulle ingå i den svenska faunan.

Vildsvinet är ett motståndskraftigt djur men mycket skyggt och vaksamt med ett utpräglat bra luktsinne och kan känna lukten av en människa på nära 1000 meters håll om vinden ligger rätt. Det har ganska dålig syn, dock inte så dålig som många tror, däremot mycket god hörsel. Det når en kroppslängd av 110-180 cm och har en boghöjd på upp till 90 cm. En stor galt kan väga upp till 250 kg och den har långa, vassa betar som kan bli upp emot 25 cm långa. Pälsen är brunsvart och raggig, men varje pälsstrå har en ljus spets vilket gör att den ser grå ut. Kroppen är kraftig, huvudet stort och benen förhållandevis korta och smala.

Vildsvinet har mycket snabb reaktionsförmåga och kan snabbt komma upp till en hastighet av 55 kilometer i timmen. Parningstiden pågår från oktober till januari och suggan är dräktig i 3 månader och 3 veckor. Suggan kan få kultingar när som helst under året, men vanligast är att hon föder sina 5-10 kultingar under vårvintern och försommaren. Suggan bygger skyddande bo för sina kultingar som lätt känns igenom på den randiga pälsen som efter några månader blir enfärgad brun. Vildsvinen äter det mesta och åstadkommer ofta svåra skador på jordbruksgrödor som t ex potatis, men är däremot nyttiga som markberedare i skogen. De luckrar upp marken genom sitt bökande efter rötter, ollon och tryffel. Frukt, säd, larver, fågelägg och allehanda smådjur ingår i dieten. Skadade eller skrämda vildsvin kan vara aggressiva, men för det mesta håller de sig i skymundan.

Ett vildsvin kan bli 9-11 år gammalt. Galtarna lever oftast ensamma, medan suggorna och ungdjuren går i flock. Dock har vi sett på senare tid att det blir mer vanligt att galtarna går med i grupperna.