Visent

Samstorps största djur

Öppettider:

Fakta om visenter

  • Kan väga upp till 1000 kg
  • Kan bli upp mot 25-28 år
  • Mankhöjd på 180 – 195 cm
  • Äter bland annat kvistar, buskar och gräs.

Visent

Visent, eller europeisk bison, kom till Sverige efter inlandsisens avsmältning och fanns i Sverige under ganska kort period. Den är 180–195 cm i mankhöjd med mörkbrun päls,  lik Nordamerikas bison med kraftigt bogparti, ryggpuckel, tovig man samt kort brett huvud med horn, pannlugg och hakskägg. Utmärkande för visenten är att den har en mycket liten rumpa i förhållande till storleken.

De finns frilevande i Europa. I samband med matbristen efter första världskriget blev visenten utrotad från sina normala levnadsområden. De 56 visenter som fanns kvar i djurparker inventerades och stambokfördes.

Genetiskt härstammar djuren från endast tolv individer. I början av 1930-talet började man att föra stambok över visenterna, detta görs i Polen. Nu finns visenter åter i Europa och frilevande ibland annat Polen, Ukraina, Litauen, Vitryssland samt Rumänien.

De visenter som lever idag hotas av inavel, därför pågår ett internationellt projekt för att säkra visentens bestånd. De visenter som finns hos oss på Samstorp är med i detta projekt och vi hoppas kunna bidra till att bredda generna samt att öka stammen.